Jak se instalují dřevěné vazníky

Posted in Materiál

drevene vazniky

Dřevěné konstrukce střech jsou velmi oblíbenou variantou již několik let. Stále zvyšující se nároky na dokonalost konstrukce jejich oblíbenost mírně zbrzdily, nyní jsou však znovu velkým hitem. Jednotlivé dřevěné vazníky jsou sestavovány na základě složitých výpočtů, které dnes provádí propracované softwary, což je hlavní důvod, proč jejich popularita opět stoupla.

Dřevěné vazníky by měly být montovány tak, aby byla především zaručena bezpečnost všech osob na stavbě. Té lze dosáhnout při dodržování základních zásad bezpečnosti práce a postupování přesně dle vypracované projektové dokumentace. Jednotlivé dřevěné vazníky by se měly průběžně zabezpečovat odpovídajícími ztužujícími prvky, aby nedošlo k jejich zřícení. Dřevěné vazníky by se neměly již na stavbě nijak upravovat, zkracovat, brousit či nadstavovat bez předchozí konzultace s projektantem. Velice důležité je jejich správné kotvení a odizolování dřevěných částí od betonových podpěr.

Myslete na to, že do již hotové konstrukce z dřevěných vazníků by se v žádném případě nemělo zasahovat a jakkoliv ji upravovat. Tyto kroky by totiž mohli vést k velké havárii.